Bilimsel Projeler - Ödüller - Burslar / Uluslararası

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tarafından Uluslararası Düzeyde Yürütülen Projeler

Yale Üniversitesi, Tıp Fakültesi (ABD) ile ortak projeler

 • 1- "İnsan Endometriyumu Endotel Hücrelerinin In vitro ve In vivo düzenlenmesi" "In vitro and In vivo regulation of human endometrial endothelial cells" Araştırmacılar: Dr.Ümit Ali KAYIŞLI (Ak. Üni), Prof.Dr. Ramazan DEMİR (Ak. Üni.) ve Prof.Dr. Aydın ARICI (Yale Üni)- Proje sonuçlandı.
 • 2- "İnsan sperminde kromozomal anöploidiler ve morfolojik özellikler arasındaki ilişkilerin morfometrik ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemleriyle araştırılması" "Assessment of the relationship between human sperm chromosomal aneuploidies and morphological properties by morphometry and florescent in situ hybridization (FISH)" Araştırmacılar: Dr. Çiler Çelik-Özenci (Ak Üni), Prof Dr Ramazan Demir (Ak Üni), Dr. Gabor Huszar (Yale Üni)- Proje sonuçlandı.
 • 3- "Kemoterapi ile muamele edilmiş erkeklerde, kromozomal anöploidilerin değişkenliği ve Hyaluronik asit bağlanma yöntemi kullanılarak sperm olgunluğu arasındaki ilişki " "Assessment of the relationship between human sperm chromosomal aneuploidies and Hyaluronic aside binding in patients of treated with chemoterapies" Araştırmacılar: Arş Gör Sevil Çaylı (Ak. Üni), Prof Dr Ramazan Demir (Ak Üni), Dr Gabor Huszar (Yale Üni)- Proje sonuçlandı.
 • 4- "İnsan sperminde kromozomal yapı anomalileri ile hücresel olgunlaşmanın ilişkisi" "Cellular maturity and structural chromosomal aberrations in human sperm" Araştırmacılar: Arş. Gör. Güler Leyla SATI (Ak Üni), Prof Dr Ramazan Demir (Ak Üni), Dr Gabor Huszar (Yale Üni).- Proje sonuçlandı.
 • 5-"İmplantasyon sürecinde trofoblast ve endometriyum etkileşmesinin moleküler kompozisyonu" "The molecular composition of interaction of human endometrium and trophoblast during progres of implantation" Araştırmacılar: Uz Ar Gör Yasemin Seval (Ak.Üni), Prof.Dr.Ramazan DEMİR (Ak. Üni.) ve Prof.Dr.Aydın ARICI (Yale Üni)- Proje sonuçlandı.
 • 6-"Estrojen'in nöronlar üzerinde sinaptik plastisite ve nöroprotektif etkileri" "The synaptic plasticity and neuroprotective effects of oestrogen on neurons" Araştırmacılar: Doç.Dr. Necdet DEMİR (Ak Üniv.) Prof.Dr.Frederic NAFTOLINI (Yale Üni ). Proje sonuçlandı.

Haartman Enstitüsü (Finlandiya) ile ortak proje

 • 7- "MMP-28’ in (Epilysin) beyin dokusundaki ekspresyonu ve dağılımı" "The expression and distribution of MMP-28 (Epilysin) in human brain" Araştırmacılar: Arş. Gör. Yasemin Seval (Ak Üni), Prof Dr Ramazan Demir (Ak Üni), Prof. Dr. Antti Vaheri (Haartman Enstitüsü Başkanı), Dr.Tambet Teesalu (Helsinki Üni). Proje sonuçlandı.

Oslo Üniversitesi (Norveç) ile ortak projeler

 • 8- "Gelişim sırasında tavuk embriyosunda retikulospinal nöronların ekspresyonunun arka beyin bölgesindeki rombomerlere göre değerlendirilmesi" "Distribution of reticulospinal neurons in chicken hindbrain during developmental period" Proje sonuçlandı.
 • 9- "Gelişim sırasında fare embriyolarının (E11.5, E12.5, E13.5, E14.5) arka beyin bölgesinde retikulospinal nöronlarla birlikte Phox2b adlı transkripsiyon faktörünün ekspresyon düzeyi" "Expression levels of Phox2b transcription factor and reticulospinal neurons in hindbrain areas of mouse embryos (E11.5, E12.5, E13.5, E14.5) during development" Araştırmacılar: Arş. Gör.Gamze Tanrıöver (Ak Üni), Prof Dr. Joel C. Glover (Oslo Üni Tıp Fak), Danışman: Prof Dr Ramazan Demir (Akd Üniv). Proje sonuçlandı.

Cardiff Ünivesitesi (İngiltere) ile ortak projeler

 • 10-"Kondrosit progenitör hücre proliferasyonuna Notch sinyal inhibisyonounun etkisi" "The effect of Notch signal inhibition on chondrocyte progenitor proliferation" Araştırmacılar: Arş. Gör. Zübeyde Bayram (Ak Üni), Prof.Dr.W. Charles Archer (Cardiff Üni), Koordinatör: Prof. Dr. Ramazan Demir (Akd Üniv). Proje sonuçlandı.
 • 11-"İnsan eklem kıkırdağından progenitör kök hücre izolasyonu, kültürü ve yapısal özellikleri" "Isolation and cell culture of progenitor stem cells from human articular cartilage, and their functional properties. Araştırmacılar: Doç.Dr. İsmail Üstünel (Ak Üni) ile Prof.Dr. Charles W. Archer ( Cardiff Üni) Uz Zubeyde Bayram (Ak Üniv), Yrd. Doc. Dr Merter Ozenci (Akd Ün), Prof Dr Ramazan Demir (Ak Ün). Proje sonuçlandı.

Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesi (Almanya) ile Ortak Projeler

 • 12- "Plasental dallanma sürecinde VEGF ve reseptörleri Flt-1, Flk-1 dinamizminin araştırılması" "Assessment of the dynamism of VEGF and its receptors, Flt-1 and Flk-1, during placental branching period" Araştırmacılar: Prof Dr Ramazan Demir (Akd. Üniv.), Prof Dr Peter Kaufmann (Aachen Üniv.).- Proje sonuçlandı.
 • 13- "İnsan term plasentasında kök villus sınıflaması ve damar yapılarının analizi" "Classification of stem villus and analysis of vascular elements in human term placenta" Araştırmacılar: Prof Dr Ramazan Demir (Akd Üniv.), Prof Dr Peter Kaufmann (Aachen Ünv.)- Proje sonuçlandı.
 • 14- "İnsan plasentasında Anjiyogenez ve vaskulogenez süreci" "Angiogenesis and vasculogenesis in human placenta" Araştırmacılar: Prof Dr Ramazan Demir (Akd. Üniv.), Prof Dr Peter Kaufmann (Akd Üniv) – Proje sonuçlandı.

Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Avusturya) ile Ortak Projeler

 • 15-"Gebeliğin değişik dönemlerinde rat plasentasında glukoz taşıyıcılarından GLUT-1, GLUT-3 ve GLUT-4’ün expresyonu" "The expression of GLUT-1, GLUT-3 and GLUT-4 of glukoz transporters in rat placenta during gestational periods." Araştırmacılar: Dr E Türkay Korgun, Prof Dr Ramazan Demir (Akd Üniv) Doç. Dr Thom Hahn, Prof Dr. G Dhor (Graz Üniv) Proje sonuçlandı.

Monash Üniversitesi, Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Avustralya

 • 16- "Desert Hedgehog Sinyal Yolağının Anormal Spermatogenez ve Testiküler Kanser Oluşumundaki Rolünün Araştırılması." Araştırmacılar: Zeliha Şahin, Prof.Dr. Kate Lakoski LOVELAND, Prof Dr İsmail Üstünel. Doktora projesi, devam ediyor

©2008, Tüm Hakları Prof. Dr. Ramazan DEMİR'e Aittir20321