Güncel ve Sosyal Bilim Makaleleri

Hainler ve Belgeler

kişisel veb sayfası

4.6.17

Hainler ve Belgeler... İDAM FERMANI "Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek, şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington elçisi Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu doktor Adnan Bey ile üniversite Batı edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla mallarının haczedilmesine dair, gıyaben verilen hüküm ve karar tasdik edilmiştir. Bu Padişah Buyruğu'nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.” *** Bu metin, Osmanlı son padişahı Mehmet Vahdettin tarafından Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında çıkarılan idam fermanıdır. Bu fermana isyan, 1919, 19 Mayıs Samsunda başlamıştır. *** Çok ilginç bir belgenin yazılması, onaylanması hakkında kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Vatan hainliği ile bilinen Mustafa Sabri Efendi tarafından bir "fetva" hazırlanır. Bu fetva, yine bir vatan haini olan Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi tarafından onaylanır. Tescilli vatan haini Sadrazam Damat Ferid Paşa tarafından imzalanır bu fetva. Ve Osmanlının korkak ve sığıntı padişahı Mehmet Vahdettin tarafından yürürlüğe konulur bu fetva emri. Ne için? Anadolu'yu işgal eden düşmana karşı canını ortaya koymuş Mustafa Kemal ve Türk halkın direnmemeleri için İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya havadan yağdırdılar. İşte Mustafa Kemal hakkında çıkarılan o meşhur idam fetvası aşağıdadır. Okunup ibret alına! *** YUNAN UÇAKLARIYLA HALKA DAĞITILAN FETVA “Dünyanın düzenini sağlayan ve kâinat gününe kadar İslam'ın varlığını sağlayacak olan Halife hazretlerinin yönetimi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü niyetli insanlar, anlaşarak ve birleşerek ve kendilerine başkan seçerek, Padişah'ın sadık tebaasını uydurdukları yalanlarla aldatarak ve Padişah'ın emirlerine aykırı olarak, isyan ederek, asker toplayarak, görünüşte askerlere yiyecek ve teçhizat temin etmek için, gerçekte maddi çıkar sağlamak amacıyla, dini emirlere aykırı olarak bazı vergiler koyarak, kulların mallarını ve eşyasını gasp ederek, çapul ve yağma ile halka zulmederek ve Osmanlı ülkesinin bazı beldelerine saldırarak, yıkarak ve tahrip ederek, Padişah'ın masum kullarını katlederek, kanlarını akıtarak ve Halife tarafından görevlendirilmiş ve ona sadık nice sivil ve asker memur ile din görevlilerini makamlarından zorla azlederek ve kendi yandaşlarını bu görevlere getirerek ve Hilafet merkezi olan İstanbul ile her türlü ulaşım, nakil ve haberleşme yollarını keserek ve devletin gönderdiği emirlerin uygulanmasını engelleyerek ve devlet merkezini memleketin diğer bölgelerinden ayırarak ve Hilafet makamının gücünü zayıflatmaya çalışarak, Halife'nin emirlerini dinlemeyerek Yüce İslam Hilafetine isyan ederek, Osmanlı devletinin dirlik ve düzenini ve memleketin asayişini bozmak amacıyla yalan ve uydurmalarla halkı isyana teşvik eden, bozguncu oldukları açık ve kesin olan bu bozguncu reislerinin ve yandaşlarının dağılmaları hakkında Padişah tarafından verilen emirleri dinlemeyerek, inat ve fesatlarında ısrar ederler ise, bozgunculukları ve kötülükleri kesin olup, İslam'ın yüce kuralları gereğince öldürülmeleri meşru ve farz olur mu? Beyan buyurula: Cevap: Allah bilir ki, olur. Bu suretle, Yüce İslam Hilafetinin yetkilerini elinde bulunduran Müslümanların adaletli imamı Halifemiz Sultan Vahdettin Han Hazretlerinin etrafında toplanıp, savaşmak amacıyla gönderilmiş olan yüce emre uymak ve bu isyancılarla savaşmak vacip olur mu? Beyan buyurula. Cevap: Allah bilir ki, olur. Bu suretle, Yüce İslam Halifesi tarafından isyancılarla savaşmak için görevlendirilmiş olan askerler savaşmaz ve firar ederlerse, büyük günah ve suç işlemiş olup, dünyada şiddetli cezayı ve ahrette büyük azabı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula. Cevap: Allah bilir ki, olurlar. Bu suretle, isyancılarla savaşma hakkında verilmiş olan Padişah'ın yüce emrine uymayan bütün Müslümanlar suç işlemiş olup, şiddetli cezayı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula. Cevap: Allah bilir ki, olurlar.” *** Ve Anadolu'da başlatılan direniş, düşmana karşı mücadeleye katılmayıp İngiliz işgalcilerine sığınan vatan haini son padişahın İngiliz işgal komutana gönderdiği mektup: “Dersaadet işgal orduları başkumandanı General Harrington cenaplarına… İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere yüce devletine iltica ve bir an evvel naklimi talep ederim efendim… Halife-i Müslimin Mehmet Vahidettin.” İngiliz zırhlısına sığınan ve saklanarak kaçan Mehmet Vahdettin'in, “efendim” diyerek yalvardığı işgal komutanı aracılığıyla, Britanya Kralı'na yazdığı sığınma dilekçesi işte bu dilekçedir. *** Sonuç olarak, hangi dönemde olunursa olunsun, vatan hainliğinde başı çekenler, emperyalistlere satılmış "tek adamlar" ve Tanrının lanetlediği "dinciler" daima emperyalizme hizmet etmişlerdir. Bugün ülkemde çekilen sıkıntıların temelinde, emperyalizme taşeronluk yapan eylemlerdir. Türk Milletine 19 Mayısları, ne 29 Ekimleri, ne 23 Nisanları ne de 30 Ağustosları unutmamalıdır. R. Demir (4.6.2017)

1506

©2008, Tüm Hakları Prof. Dr. Ramazan DEMİR'e Aittir1050791